Regulamin

 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez
Jakuba Lewickiego prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą
SMACZNY BOX JAKUB LEWICKI

Al. Jerozolimskie 42/88,
00-024 Warszawa 

wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej
przez Urząd Miasta 
Stołecznego Warszawy
pod NIP 525-275-75-15, REGON 380866788,
zwanym dalej 
„SMACZNY BOX JAKUB LEWICKI”.

Składanie zamówień 

  1. Zamówienia przyjmujemy w następujący sposób:

a) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: https://www.smacznybox.pl/zamowienie.html

b) poprzez kontakt mailowy na adres poczty elektronicznej: smacznybox.catering@gmail.com

c) poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta w godzinach 9-18 od poniedziałku do piątku i w niedziele pod numerami: 609 750 690 

2) Oferta firmy obejmuje przygotowanie i dostarczenie całodziennego zestawu 5-ciu posiłków skomponowanych według wybranej diety. Korzystanie z usług Smaczny Box Catering jest odpłatne, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej:  www.smacznybox.pl

3) Przyjęte zamówienie jest potwierdzane mailem zwrotnym (Potwierdzenie zamówienia) na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta i jest równoznaczne z zawarciem umowy na ich dostarczanie i zobowiązuje Klienta do ich opłacenia przed rozpoczęciem zamówienia. Dostawy rozpoczną się zgodnie z przyjętym zamówieniem. Nieopłacenie zamówionych zestawów w wyżej określonym terminie upoważnia Smaczny Box Catering do dochodzenia zapłaty za zrealizowane zestawy drogą uregulowaną w kodeksie cywilnym.

4) W przypadku braku płatności do drugiego dnia trwania zamówienia Smaczny Box Catering zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji umowy do czasu uregulowania płatności za zamówione zestawy.

5) Istnieje możliwość wprowadzenia modyfikacji zamówienia, w tym zmiana rodzaju diety, zmiana miejsca dostawy oraz odwołanie dostawy diety, pod warunkiem, że zmiany takie zostaną przez Klienta zgłoszone najpóźniej do godziny 12:00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę diety. W przypadku dostawy poniedziałkowej, zmiany są przyjmowane do soboty do godziny 19:00.

6) Zmiany wprowadzone w zamówieniu skutkują przesłaniem potwierdzenia drogą mailową.

7) W przypadku, gdy z tytułu wprowadzenia modyfikacji zamówienia w zakresie terminów dostaw, miejsca dostawy czy zmiany rodzaju diety, powstanie nadpłata środków – może ona być wykorzystana na poczet kolejnego zamówienia lub zostać zwrócona Klientowi (po potwierdzeniu takiej woli oświadczeniem Klienta).

8) W przypadku, gdy z tytułu wprowadzenia modyfikacji zamówienia powstanie niedopłata – Klient jest zobowiązany do uregulowania należności.

9)W chwili zakupienia produktu przez stronę internetowa zwrot jest możliwy maksymalnie w ciągu 2 dni od momentu złożenia zamówienia . W innym wypadku zwrot nie zostanie uznany

10)Wszelkiego rodzaju kupony rabatowe i promocje nie łączą się ze sobą, wiec tego typu  wpłaty nie będą rozliczane.

Sposoby realizacji dostaw:

1) Dostawy są realizowane w dni robocze opcją wyboru 2 zestawów na piątek i wtedy jedna paczka przechodzi na sobotę.

2) Obszar bezpłatnej strefy dostaw jest dostępny na stronie internetowej www.smacznybox.pl

3) Dostawy są realizowane także do 10 km od granic bezpłatnej strefy dostaw. Opłata za dostawę diety poza bezpłatną strefę zawsze ustalana jest indywidualnie – w takiej sytuacji należy skontaktować się Biurem Obsługi Klienta aby poznać cenę i możliwe godziny dostaw.

4) Szczegółowy adres dostawy oraz wskazany przedział godzinowy realizacji dostawy diety są ujęte w Potwierdzeniu zamówienia przesyłanym Klientowi na adres poczty elektronicznej.

5) Smaczny Box nie odpowiada za niedostarczenie diety z winy nieleżącej po stronie firmy, w tym, w szczególności w sytuacji, gdy pod wskazanym adresem i w potwierdzonym przedziale godzinowym nie ma osoby upoważnionej do odbioru zestawu lub gdy zestaw zostanie zabrany przez osoby trzecie z miejsca dostarczenia posiłków.

6)Smaczny box nie pracuje w dni wolne ustawowo od pracy i święta. W takich wypadkach proponujemy zawsze dostawę podwójnych zestawów dzień wcześniej. 

7)Smaczny box może odstąpić od realizacji zamówień w przypadku niezgodności z regulaminem, zdrowym rozsądkiem lub błędem technicznym

Sposoby płatności

Za dostawę diety oczekujemy przedpłaty. Istnieje możliwość dokonania wpłaty w następujący sposób:

a) przelewem online, za pośrednictwem serwisu przelewy24

b) przelewem na rachunek bankowy nr W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby, której dotyczy zamówienie oraz adres i okres dostawy.

Reklamacje

1) smacznybox.pl Catering odpowiada wobec Klientów będących konsumentami za niezgodność przedmiotu usługi z umową. Jeżeli usługa wykonana jest w sposób niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową lub wymianę na nowy, chyba że jest to niemożliwe lub wymagające nadmiernych kosztów.

2) Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność przedmiotu usługi z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

3) Wszelkie reklamacje odnośnie umowy i usługi należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta pod numer telefonu 6099750690 w godzinach 9-19 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mai: smacznybox.catering@gmail.com w terminie 2 dni roboczych od momentu ujawnienia się niezgodności.  Podczas procesu reklamacji dieta zostaje zawieszona do rozpatrzenia wniosku. Zwrot środków odbywa się w ciągu 14 dni od momentu otrzymania pozytywnie rozpatrzonej decyzji.